• Valstybinio jaunimo teatro pastatų Arklių g. 5 ir Karmelitų g. 2, Vilnius, rekonstravimo darbai (vidaus elektrotechnikos, žaibosaugos, apsauginės gaisrinės signalizacijų, vaizdo stebėjimo, ryšių įrengimo darbai).
  • Mokslo paskirties pastatas Medeinos g. 14, Vilniuje (elektros, silpnų srovių, automatikos darbai).
  • Mokslo paskirties pastatas-bendrojo lavinimo mokykla, Lukšinės g. 29, Vilniuje (elektros, silpnų srovių, automatikos darbai).
  • Administracinio pastato rekonstravimo darbai Raudondvario pl. 107, Kaunas.
  • Lietuvos Krepšinio namai Santakos g. 11, Kaune (elektrotechnikos ir silpnų srovių darbai).
  • Gamybos paskirties pastatas Valančiaus g. 19B, Kazlų Rūda (elektrotechnika ir silpnos srovės).
  • AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ (elektrotechnikos darbai).
  • Sporto kompleksas Sporto g. 3, Kaunas (teritorijos apšvietimo ir silpnų srovių tinklų įrengimo darbai).
  • Autocentras Mauručių g. 1, Kaune (elektrotechnika ir silpnos srovės).
  • Daugiabutis gyvenamasis namas Strazdelio g. 1, Vilnius (elektros, silpnų srovių ir automatikos darbai).