Atlikti darbai 2003

  • Lietuvos kariuomenės Aprūpinimo departamento administracinio pastato rekonstravimas, Savanorių pr. 8, Vilnius (vidaus el. ir ryšių tinklai, gaisrinė signalizacija, automatizacija).
  • UAB „Girių bizonas” baldų cecho elektros jėgos ir apšvietimo montavimo darbai.
  • AB „Lietuvos geležinkeliai”. Panerių, Vievio, Kauno, Gaižiūnų, Palemono, Vilniaus, geležinkelio stočių apšvietimo bokštų įrangos modernizacija.
  • AB „Kaišiadorių paukštynas” produkcijos perdirbimo cecho rekonstrukcija – modernizavimas.
  • AB „Lietuvos geležinkeliai”. Vagonų aukštos įtampos įrangos kapitalinio remonto KR-1 atlikimas.
  • AB „Lietuvos geležinkeliai”. Šilumvežių šildymo sistemų stacionarinių elektrinių maitinimo postų stovėjimo keliuose Vaidotų TP-2 įrengimo darbai (22 postai).
  • Vidaus apšvietimo ir jėgos elektros tinklų, lauko elektros tinklų, žaibosaugos ir įžeminimo kontūro įrengimas ir TP-1103 rekonstrukcija objekte UAB „Senukai” „Metalo sandėlių ir gamybinių padalinių centras Technikos g. 7A, Kaune”.
  • LR Teisingumo ministerijos administracinio pastato Žygimantų g. Nr. 2 rekonstrukcija (elektros tinklų rekonstrukcijos darbai).