• apsauginių laidininkų vientisumo tikrinimas ir pereinamųjų kontaktų varžų matavimai;
  • 0,4-10kV kabelių izoliacijos bandymai paaukštinta išlyginta ir LŽD įtampa;
  • 0,4-10kV šynų sekcijos su jungtuvais izoliacijos bandymai;
  • įžeminimo ir žaibosaugos įrenginių varžos matavimai;
  • laidų ir kabelių 0,4-10kV izoliacijos varžų matavimai;
  • apsauginių priemonių nuo elektros poveikio bandymai;
  • 0,4 kV tinklo analizė;
  • kabelių ilgio matavimai reflektometru.