• elektros tiekimo ir paskirstymo įrenginių;
  • vidaus ir išorės apšvietimo tinklų;
  • žaibosaugos ir apsaugos nuo viršįtampių;
  • apsaugos ir gaisro signalizacijos sistemų;
  • vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės sistemų;
  • kompiuterinių tinklų ir telekomunikacinių sistemų;
  • šildymo ir vėdinimo įrenginių, gamybos proceso automatikos;
  • pastatų valdymo sistemų.